Nyheter

Produktfokus | 19 oktober 2015

Produktfokus: Svävkroppsmätare

En svävkroppsmätare är ett instrument som mäter vätske- eller gasflödet i ett slutet rör. Mätaren består av ett koniskt rör av glas eller plast med en svävkropp som rör sig vertikalt. Bägge ändarna av röret utrustas med kopplingar till anslutande rörsystem. Mätprincipen bygger på att tvärarea ökar med ökat flöde. Mätningen sker helt mekaniskt och kräver ingen strömförsörjning. Denna typ av mätare kallas även ofta för rotameter. Många modeller kan kompletteras med elektriska brytare, analoga givare samt HART-protokoll och PROFIBUS.

Våra svävkroppsmätare finns i följande utföranden:
-FVA Trogflux, enkel design med plastkropp.
-FVA Tubux M30, robust mätare med glashus och skyddshölje i rostfritt
-FVA Unox,robust mätare med glashus. Helt inkapslad
-FVA Minix, kompakt mätare med inbyggd nålventil för små flöden
-RE250, robust mätare med vätskeberörda delar av rostfritt stål

Tillverkare är Mecon GmbH, som har över 75 år av erfarenhet kring svävkroppsmätare, och produkterna är kända för att vara extremt pålitliga och tåliga. I fabriken sker all utveckling i egen regi, testutrustningen/kalibreringsanläggningen håller yttersta klass och alla mätare produceras inom deras fyra väggar. Det ger en stor fördel vid kundanpassningar och specialprojekt.

Våra mätare är lämpliga för alla typer av industrier med höga kvalitetskrav som t.ex.

  • Vattenhantering och vattenrening
  • Kraft och värme
  • Kemi
  • Läkemedel
  • Livsmedel

Se fler nyheter