Nivåflottörvakter

teddington nivaflottorvakt

BdaleLogo CP R 2015 CMYK

Våra nivåflottörvakter kan fås i en mängd olika utföranden. Stor möjlighet till kundanpassning och vakter till enstaka projekt säkerställs genom att de handbyggs, en och en, hos Barksdale GmbH i Tyskland. Mätprincipen är en monterad flottör som löper upp och ned längs en stång. Flottören monteras på den nivå där man vill ha larmet. Våra flottörvakter finns i enkla, kompakta utföranden med ett larm upp till utföranden med sex olika larmnivåer på samma nivåvakt. Nivåvakterna kan tillverkas i längder upp till tre meter om så krävs.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Alla nivåvakter är utrustade med hermetiskt tillslutna reed kontakter som är speciellt framtagna för att tåla vibrationer och stötar, idealiska för industriapplikationer och tuffa miljöer. Nivåflottörvakterna är enkla att installera, ingen kalibrering krävs samt enda rörliga delen är den viktlösa flottören i vätskan.

Nivåflottörvakterna kan även utrustas med en temperatursensor om man vill övervaka temperaturen i vätskan. Ett bi-metall element för att få ett temperaturlarm eller en PT100 sensor för kontinuerlig temperaturövervakning. Barksdales nivåflottörvakter uppfyller en mängd olika krav och klassningar för marina applikationer och ATEX godkännanden för montering i explosiva miljöer. Nivåvakterna kan fås i olika material på processanslutning, stång och flottör för att kunna användas till de flesta typer av vätskor.

Tomas Olsson

Försäljning, Automation 08-505 207 66 tomas@teddington.se