Restsyremätare

Restsyremätare för svetsning med skyddsgas

Restsyremätare används för att kontrollera syrehalten när du svetsar till exempel rostfritt, titan eller höglegerande stål med skyddsgas. För att minimera risken för kontaminering gäller det att så lite syre som möjligt kommer i närheten av lågan. För att undvika oxidering och få en helt vit fog vid svetsning i rostfritt stål bör syrenivån vara < 25 ppm, vid titansvetsning < 10 ppm.

Våra restsyremätare

Här på Teddington erbjuder vi ett brett utbud av utrustning som rör svetsning, och naturligtvis har vi flera olika modeller av restsyremätare, både bärbara och stationära:

  • OxySmart: bärbar restsyremätare som mäter ned till < 5 ppm.
  • OxyStick: bärbar restsyremätare med optisk sensor, lämplig för alla typer av skyddsgaser, mäter ner till < 2 ppm.
  • Oxy2: stationär restsyremätare som mäter ned till < 5 ppm.

Alla levereras kompletta och kalibrerade, och vi kan hjälpa till med omkalibrering när det blir aktuellt. Till de två bärbara modellerna, OxySmart och OxyStick, får du med bland annat väska och laddare så att du är startklar direkt. Också den stationära Oxy2 är försedd med batteri så att du kan använda den i fält om det skulle behövas. Oavsett vilken modell du väljer får du en pålitlig reststyremätare som är enkel att använda och läsa av.