Restsyremätare

Restsyremätare används för att kontrollera syrehalten vid svetsning med skyddsgas (av till exempel rostfritt, titan, höglegerade stål). För att undvika oxidering och få en helt vit fog vid svetsning i rostfritt stål bör man nå <25 ppm (vid titansvetsning <10 ppm).

Teddington erbjuder ett flertal olika modeller; både bärbara och stationära:
-Oxy1-Smart: bärbar restsyremätare, mäter ned till <5 ppm
-OxyStick: bärbar restsyremätare med optisk sensor, lämplig för alla typer av skyddsgaser, mäter ner till <2 ppm
-Oxy2: stationär restsyremätare, mäter ned till <5 ppm