Multiloop regulatorer

teddington RKC MA

Temperaturkontroll av flera ingående kanaler är möjligt i en enda Multiloop controller. Enheten har digital display och manöverknappar i frontpanelen och ett ”multiloop” temperaturkontrollsystem can enkelt sättas upp och underhållas. Med denna enhet kan man samla flertalet temperaturavläsningar in till endast en enhet vilket spar tid och kabeldragning vid installation jämfört med ”single loop” controllers.

Mer info: Klicka här

Se produktinformation

  • Mätnoggrannhet ±0,3%
  • Sampling tid 0,5 sec
  • 4-8 ingående kanaler
  • Minnesfunktion för lagrade värden
  • Kontakt in/ouput
  • Kommunikationsport