Nivåsensorer

teddington RKC LE100LT

RKC nivåsensorer mäter nivå i olika typer av vätskor med hjälp av mottryck. Nivån kan övervakas kontinuerligt och visas i display eller endast som larmfunktion vid förinställda värden.

  • LE-100 / LE-110

Inaktiv gas tillförs röret installerat i tanken och nivån mäts med hjälp av mottrycket inuti röret som alstras i enlighet med vätskenivån. LE110 är en nivåmätare för mottryckstyp baserad på LE100 med ytterligare differenstryck (mättryck och atmosfärstryck) -funktion. Detta instrument kan användas i en tank där trycket inuti tanken förändras. Användningen av PFA-rör gör det möjligt att mäta korrosiva kemikalier.

  • LT1

Använder halvledar tryckgivare (mottrycksgivare) i avkänningsdelen. Struktur utan mekaniska delar garanterar hög tillförlitlighet och repeterbarhet.

Mer info: Klicka här

Se produktinformation

LE100 / LE110:

  • Nivåmätning med kontroll av upp till 8 nivåer är möjligt vid användande av ett rör.
  • Påverkas inte av vidhäftande material
  • Finns med gravitationskorrigeringsfunktion som eliminerar korrigering med aktuell vätska och EMPTY / SPAN-justeringsfunktion som implementeras genom en one-touch kontroll.
  • Detta instrument kan också användas som vätskevolymmätare och som tryckmätare.

LT1:

  • Detekterar vätska med hög och låg gräns med hjälp av ett enda rör
  • Påverkas inte av vidhäftande material.
  • Användningen av PFA-rör gör det möjligt att mäta korrosiva vätskor.
  • Inbyggd halvledartrycksensor och öppning. Lätt att använda endast genom att använda luftrengöring till röret på 20 ± 1 kPa