Turbinflödesmätare

FCH-serien kompakta turbinflödesmätare tillhör den kategorin mätare som använder vätskeflödets rörelseenergi till att rotera turbinhjulet. En hallgivare detekterar de inbyggda magneternas position och genererar på så vis en pulssignal. Mätarens konstruktion lämpar sig väl för att mäta låga flöden i lågviskösa vätskor, vattenlösliga vätskor och gaser (under ca 20 mPa.s) såsom t.ex. vatten, bensin, diesel, olja, juicer och andra drycker, syror, sköljmedel, m.m.

Mätarnas hus tillverkas av olika plastmaterial såsom POM (för mindre aggresiva media), PP, PVDF (för aggressiva media), mfl. Typiska applikationer återfinns överallt där man med en liten flödesmätare behöver mäta låga flöden eller dosera små volymer. Med tanke på de väldigt små flöden dessa mätare är avsedda för är det viktigt att media hålls fritt från partiklar och ej lämnar avlagringar.

FCH-serien finns i 2 standardstorlekar beroende på flödesområde:

  • FCH-mini, från 10 ml/min upp till 8 l/min (ner till 3 ml med strypning!)
  • FCH-midi, från 100 ml/min upp till 18 l/min (ner till 50 ml med strypning)

Våra kompakta turbinflödesmätare kan fås i en rad olika konfigurationer samt med tillval såsom t.ex. inbyggd Pt100-givare, lysdiod, signalomvandlare till ström- eller spänningssignal, extern display, m.m.

Även andra storlekar och skovelhjulsmätare finns för större flöden.