Nyheter

Produktfokus | 21 april 2016

Produktfokus: Uppblåsbara rotgasskydd – iPX

iPX är en uppblåsbar rörplugg med inbyggd gasfördelare för distribution av rotgas vid svetsning av rör. Verktyget består av en främre ballong till vilken rotgasen ansluts, ett flexibelt mellanstycke samt en bakre ballong utrustad med gasfördelare. Verktygets ballonger fylls med hjälp av rotgasen och när ballongerna tätat mot rörets innerväggar öppnar gasfördelaren (i praktiken en övertrycksventil) och släpper ut rotgas i kammaren som bildas mellan de två ballongerna.

Verktyget har ett par starka fördelar gentemot traditionella rotgasverktyg, bland annat:

 • Enkelt att dra genom komplexa rörsystem i ouppblåst tillstånd. Kan till exempel dras genom ventiler, skarpa rörkrökar, konor och liknande.
 • Kompakt och enkelt att förvara/transportera, även för stora rördimensioner.
 • Flexibelt; avståndet mellan ballongerna kan justeras genom att byta mellanstycke. Exempelvis kan man anpassa verktyget så att ballongerna hamnar på var sida om ett T-stycke eller en rörböj.
 • Utbytbara delar; ballonger av olika storlek kan kombineras så att verktyget kan användas vid exempelvis en kona. Dessutom kan slitna eller skadade delar bytas ut (främre ballong, bakre ballong samt mellanstycket finns som reservdelar).

rotgasballonger

Verktyget är tåligt, i förhållande till andra på markanden förekommande uppblåsbara rotskydd. Ballongerna skyddas av ett slitstarkt, röt- och gnistbeständigt tyg och klarar temperaturer upp till 120°C. Innan verktyget appliceras är det dock viktigt att kontrollera att grader avlägsnats samt att det ej förekommer vassa kanter i röret. Det är också viktigt att verktyget positioneras rätt, så att ballongerna kommer tillräckligt långt från värmepåverkad zon, speciellt då man har förvärmda rör (konsultera listan i slutet av texten för olika längder på mellanstycken). För att underlätta positionering så är mellanstycket (se pos #4 i skiss nedan) utrustat med en reflextejp mitt på. Genom att lysa med en ficklampa ser man enkelt när tejpen är rakt under fogen.rotgasballong

Varje verktyg är utrustat med en gastillförselslang (#7, blå slang men hankoppling på), en slang för extra gaspåfyllning (#9, svart slang, normalt förseglad) samt en liten slang för gasutsläpp (#8, vit slang med slangnippel). Denna slang används även då man önskar ansluta en restsyremätare. Ballongerna har även 2 öglor framtill och baktill för anslutning av dragvajer. När verktyget är på plats släpper man på gasen på den blå gastillförselslangen. Gasen fyller först ballongerna (#1 och #2) och när tillräckligt tryck uppnåts för att täta mot röret flödar gasen ut via gasfördelaren (#6) på bakre ballongen och fyller utrymmet mellan ballongerna. Flödet på den blå slangen skall hållas konstant på 15 l/min och det är viktigt att detta flöde ej överstigs då det riskerar skada ballongerna (gasen hinner inte evakueras genom ventilen, vilket i värsta fall leder till att ballongerna exploderar). För att korta spoltiden kan extra gas tillföras via den svarta påfyllnadsslangen (i vanliga fall med 25 l/min, dock max. 30 l/min). Detta rekommenderar vi för verktyg från 8” och uppåt på grund av den stora tidsbesparingen. För att vara på säkra sidan bör man kontrollera restsyrenivån med en restsyremätare. Om påfyllnadsslangen ej används ska den hållas förseglad, annars riskerar man få baksug av syre. Innan svetsning påbörjas ska flödet till påfyllnadsslangen stängas av.

Efter avslutat svetsarbete är det viktigt att tömma ur gasen innan man avlägsnar verktygen. Det räcker inte med att bara stänga av gastillförseln då gasfördelarventilen håller trycket uppe i ballongerna. Koppla alltid loss gasslangen, alternativt installera en trevägsventil som kan öppna till atmosfär! Vänta tills röret kylts ned och dra sedan ut verktyget. Vi rekommenderar alltid att man använder dragvajer när man drar verktyget genom rör. En del drar i gasslangen men risken finns att man skadar verktyget, speciellt om man glömt släppa ut gasen. Inget våld ska behövas för att dra ut verktyget. Om det kärvar, kontrollera först att all gas släppts ut. Prova att dra lite i vajern som är ansluten till bakre pluggen och dra sedan ut verktyget normalt.

Ballongerna får aldrig gasfyllas utanför rör eller användas i rör med större innerdiameter än vad verktyget tillåter. Överskrids max. diameter kan ballongerna explodera. I vissa fall kan det gå att applicera verktyget även om rörets innerdiameter är något mindre än vad som är angivet på verktyget. I sådana fall bör man dock blåsa upp ballongerna i änden av röret först och kontrollera att de tätar ordentligt.

Vi lagerhåller 5 standardstorlekar för vanliga rördimensioner från 50 mm – 660 mm i.d:

 • iPX02: 2”-3” (51-76 mm)
 • iPX04: 4”-6” (102-152 mm)
 • iPX08: 8”-12” (203-305 mm)
 • iPX14: 14”-18” (355-457 mm)
 • iPX20: 20”-26” (508-660 mm)

Verktyget finns även i 2 större utföranden på beställning (ca 2 veckors leveranstid):

 • iPX28: 28”-36” (711-914 mm)
 • iPX38: 38”-48” (965-1220 mm)

Lagerlagda mellanstycken i olika längder:

 • 280 mm (standard för iPX02)
 • 300 mm (standard för iPX14)
 • 400 mm (standard för iPX20)
 • 450 mm
 • 510 mm (standard för iPX28)
 • 610 mm (standard för iPX38)
 • 760 mm
 • 915 mm
 • 1220 mm
 • 1800 mm

Se fler nyheter