Vad är EPDM-gummi?

Kompensatorer

EPDM-gummi, även kallat etenpropengummi, är ett syntetiskt gummi med god draghållfasthet och utmärkt elasticitet. Gummit är dessutom väldigt flexibelt och har utmärkt motståndskraft mot olika utomhusförhållanden. Användningsområdena är många och inkluderar exempelvis:

  • Takprodukter
  • Bilinredning
  • Tätning
  • Gummibälgar

Generella egenskaper hos etenpropengummi

Gummit består eten-, propen- och dienmonomerer där den molekylära strukturen har en enkelbindning. Detta är också det som gör att EPDM har så bra motståndskraft mot exempelvis UV-strålar, fukt och extrema temperaturer. En molekylstruktur med dubbelbindningar har inte lika bra motståndskraft mot denna typen av klimatfaktorer.

Utöver dessa egenskaper har gummit också:

  • Hög draghållfasthet
  • Lång livslängd
  • Brett temperaturspann (-40°C till +150°C)
  • God elasticitet
  • God flexibilitet

Skillnaden mellan EPDM-gummi och nitrilgummi

Den största skillnaden mellan nitrilgummi och etenpropengummi ligger i deras motståndskraft mot exempelvis oljor och bränslen. Till skillnad från nitrilgummi har EPDM dålig motståndskraft mot petroleumbaserade produkter. EPDM-gummi har istället mycket bättre motståndskraft mot olika utomhusförhållanden, något som nitrilgummi inte har.

Hos oss på Teddington förekommer EPDM främst i våra gummikompensatorer. Dessa använder man vanligtvis i övergångar mellan pumpar, ventiler och annan kringutrustning i rörsystem där man vill motverka exempelvis tryckstötar, vibrationer eller oväsen.

Vill du lära dig mer om nitrilgummi och dess egenskaper? Här finner du svar på det mesta som berör ämnet.

Tillbaka

Har du fått svar på din fråga?

Kontakta oss gärna om du har ytterligare funderingar.

Kontakt oss