Nyheter

Nyheter, Automation | 26 oktober 2021

Takasago EL Series – latching pinch valve

Fördelar med att använda en latching solenoid ventil:

Miljövänlig & Energieffektiv , låg värmeutveckling, kompakt och kraftfull

Miljövänlig och energieffektiv:

En latching soleonid ventil kräver ingen strömförsörjning för att ventilen ska bibehålla sitt läge,  för applikationer där en konventionell ventil skulle kräva långa perioder av strömtillförsel är de ekonomiska fördelarna betydande.

Låg värmeutveckling som begränsar termisk påverkan på omgivningen:

Eftersom strömförsörjning inte krävs för att ventilen ska bibehålla sitt läge, reduceras värmealstringen i samband med strömtillförsel. Lämplig för analytiska applikationer och andra applikationer där effekten av temperatur på en vätska är ett problem. ”EL Series” klämventilen (pinch valve) är ett exempel på en produkt som använder denna mekanism. Andra latching magnetventiler och membranventiler finns också tillgängliga.

Kompakt och kraftfull:

En kraftig ström är nödvändig för att skapa en stor kraft i en solenoid, men för att förhindra att den bränns är det vanligtvis nödvändigt att göra en större storlek på solenoiden (dvs en större elektrisk kapacitans), eller att begränsa spänningen till korta tidsperioder. Eftersom värmealstringen i en latching solenoid begränsas, kan stora uteffekter uppnås utan begränsningar av strömtillförseltiden eller storleken på solenoiden. Detta bidrar till kompakt dimensionering och att höga tryck kan hanteras samt möjliggör en kontinuerlig arbetscykel.

Se fler nyheter