AMF LSPone Laboratory Syringe Pump

LSPONE laboratory microfluidic syringe pump

PSPone laboratoriepump från Schweiziska AMF Advanced Microfluidics, är en doseringspump med extremt hög precision.

Designad för att användas för microfluidics inom forsknings- och laboratoriemiljöer.

LSPoneQuick intuitiv programvara kan aspirera eller dispensera vätskor, kontrollera flödeshastigheten, förbereda komplexa blandningar eller späda prover eller reagenser.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Integrerad mikrofluidfördelningsventil designad för reducerad och exceptionellt låg intern volym:

Minskade volymer och reagensförbrukning tack vare den låga inre volymen hos våra integrerade mikrofluidventiler designade med kanaler med liten diameter

Låg överföringsvolym som möjliggör snabbt vätskebyte, reagens- och pengabesparingar tack vare våra unika mikrofluidventilers geometridesign

Minimal vätskekontamination och ingen dödvolym, tack vare AMFs höga tillverkningskvalitetsstandarder. Våra system tillverkas i egen regi med schweiziska kvalitetsstandarder som inkluderar en exakt mikroskopisk slutinspektion.

Standard vätskeanslutningar

Våta material i PCTFE och PTFE eller UHMW-PE utformade för hög kompatibilitet med de flesta kemikalier och biologiska prover

Intuitiv LSPoneQuick-programvara ingår:

Plug and play-system: intuitiv programvara integrerad och enkel hårdvaruinstallation designad för enkel och snabb användning.

Makroinspelningen låter dig skapa din automatiska sekvens steg för steg och komma tillbaka till den när som helst

Integrerad Microfluidic spruta från 25 µl till 1000 µl kapacitet:

Högt utspädningsförhållande: när vi sköljer, späder eller byter vätska leder vår minimala överföringsvolym till ett maximalt utspädningsförhållande med spädningsmedlet i sprutan

Bubbelfri priming: vår unika ventildesign driver ut luften från sprutan och ventilen omedelbart, vilket eliminerar den traditionella besvärliga primingproceduren

Sprutan tillverkad i borosilikatglas och kolven finns i PTFE eller UHMW-PE, material designade för hög kompatibilitet med de flesta kemikalier och biologiska prover.

Vad är en syringe pump och när används den?

En syringe pump eller sprutpump används för att du ska kunna dosera till exempel läkemedel i små och exakta doser automatiskt. Syringe pumpar används både inom vården och i laboratoriemiljö. Större varianter för nutrition och liknande brukar kallas infusionspumpar.

 

Sprutpump – vår syringe pump i pennmodell

Den syringe pump vi säljer på Teddington är en mycket liten så kallad pennmodell som bara mäter 12 X 170 mm och som därför passar bra i mobila eller bärbara enheter, eller i rörliga delar som till exempel på en auto-sampler. Trots att den är så liten rymmer den en motor med reduktionsväxel och en sensor för att förhindra överdosering. Materialet är glas och stål med fogar av PTFE.

 

Mångsidig och lätt att anpassa

Sättet du använder en syringe pump på skiljer sig åt beroende på sammanhanget: Vid en studie i ett laboratorium gör du på annat sätt än med en patient. Och just eftersom du ska kunna använda sprutpumpen i många olika situationer och till olika saker gäller det att den är lätt att anpassa. Därför finns det flera olika ändbitar att välja på i vår modell: nål, luerlockfattning, slangar med diametern M6 eller ¼ 28, engångspip och så vidare.

 

Något för dig?

Om en syringe pump är det du behöver hjälper vi dig gärna att hitta rätt om du kontaktar oss. Annars kan du läsa om våra andra pumpar här.

 

Johnny Nilsson

Pumpar & Ventiler 08-505 207 63 johnny@teddington.se