BLS3000, elektronisk nivåmätare är framtagen för den moderna industrins ökande krav på funktioner och flexibilitet. Instrumentet erbjuder en kombination av ställbara larm, lokal visning av vätskenivån på display samt analog utsignal. BLS3000 har en tydlig 4-siffrig LED-display och enheten kan roteras i 320°, vilket gör det enkelt att optimera elektrisk anslutning såväl som avläsningsriktning.

Nivåvakt idealisk för tunga processmiljöer

BLS3000, elektronisk nivåmätare har rostfritt hus och rostfri processanslutning, den är tålig i miljöer med starka radiosändare vilket gör att den lämpar sig väl i tunga processmiljöer.

Med hjälp av nivåvaktens användarvänliga menysystem ställer man enkelt in:

  • larmnivåer 
  • hysteres 
  • analogt mätområde, m.m. 

Vidare kan texten inverteras i det fall enheten monteras i upp-och-nedvänt läge. 

BLS3000 är en del av Barksdale´s ”generation 3000”-instrument där bland annat en motsvarande vakt för tryckmätning (BPS3000) samt temperaturmätning (BTS3000) finns. Mer information om Barksdale GmbH´s BLS3000 finns på deras hemsida.

Välkommen att kontakta oss på Teddington för mer information!

 

Mer information om Barksdale GmbH´s BLS3000 finns på deras hemsida: BLS3000, nivåmätare