TS7 sensorn använder en infraröd LED källa med lång livslängd och uppfyller ISO7027 / EN27027 standarden. Denna metod sänder ut ljus i vattnet som reflekteras när det stöter på oönskade partiklar. Grumligheten mäts baserat på koncentrationen av det reflekterade ljusets tillbakastuds från partiklarna i vattnet.

TS7 sensorn kan identifiera organiskt eller oorganiskt material i vattnet som t.ex. humus, lera , järn, mangan som ger vattnet en dålig lukt. Oftast förekommer det somgul/bruna svarta flagor i vattnet.

Nephelo metric Turbidity Unit (NTU) är enheten som TS7 sensorerna mäter i. Våra sensorer är CE märkta och uppfyller Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compability Directive 2014/30/EU, RoHs 2 Directive 2011/65/EU samt EN61010-1:2010;EN61316-1:2013