Teddington har ett omfattande program av komponenter för att sammanfoga och kontrollera små fluidsystem. Här hittar du slangar av olika kvaliteter och dimensioner (ex.vis PTFE, Tygon, Lagoprene, Pharmed), olika former av slanganslutningar (raka, t-kopplingar, panelgenomföringar, vinkelkopplingar, gängkopplingar, m.m.), kopplingar som möjliggör snabb, säker och enkel ihop/isär-koppling av vätske- eller gasflöden, strypningar, backventiler, nålventiler, filter, m.m.

  • Slangar, lämpliga för även aggressiva och känsliga media
  • Kopplingar, små plastkopplingar för slang i olika utföranden
  • Snabbkopplingar, för slangar upp till 1/2″
  • Små backventiler, av plast eller metall, olika öppningstryck och anslutningar
  • Strypningar
  • Kompakta kul- / nålventiler i olika plast- eller metallutföranden
  • Slangklämmor och montageband av plast