Teddington axialkompensator, typ GRI, är speciellt framtagen för rörsystem i byggnader; exempelvis kontor, flervåningshus och industrilokaler.

Spänningar, förskjutningar och obehagliga stomljud uppstår lätt i vertikala fjärrvärme-/kylstammar till följd av temperaturförändringar.