Skyddsgaskuvös med genomsynlig kupol

Teddington modell WS-KUV1000/1300/1500, är en cirkulärt utformad skyddsgaskuvös med en genomsynlig kupol i diameter 1000, 1300 eller 1500 mm. Skyddsgasen fördelas effektivt, utan turbulens via bottenplattan och syre samt överskottsgas evakueras via en ventil i toppen på kupolen. Tack vare utformningen kan man arbeta mot svetsobjektet från flera håll samt med optimala synförhållanden. Kuvösens storlek väljs utifrån de objekt som ska svetsas och kan även anpassas för att passa specialapplikationer. Teddingtons skyddsgaskuvös är som standard också försedd med en materialsluss, en sluss för svetstråd, anslutningar för extragas samt en anslutning för restsyremätare. Kuvösen kan levereras med hjulförsett höj- och sänkbart stativ för maximal flexibilitet.